Trang HackerRank nhận định rằng những bằng cấp của khóa học từ 4 năm thì mới có thể phát triển được

“Nhà tuyển dụng trước đây chỉ tìm kiếm những kỹ sư phần mềm từ các trường đại học danh tiếng, nay đã chuyển sang những developer được đào tạo từ khóa học coding, junior colleges, các nguồn trực tuyến, một nhà tuyển dụng kỹ thuật tại HackerRank cho biết.

Viện dẫn sự thiếu hụt developer giỏi liên tục, HackerRank thấy rằng công nghệ thay đổi cách thức các developer có được các kỹ năng. Vivek Ravisankar, đồng sáng lập và CEO HackerRank phát biểu rằng, “quan trọng hơn, bằng cấp về khoa học máy tính không phải là cách duy nhất để trở thành một developer giỏi. Tức là, việc huấn luyện chỉ chiếm một phần nhỏ. Nếu các công ty không tìm ra cách đánh giá ứng viên trên kỹ năng, loại bỏ COCC, thì họ có thể chỉ gặp những người thiếu kỹ năng chuyên môn thôi".

Ravisankar cho rằng người ta chuyển qua học cơ bản, tự bắt đầu và chứng minh tư duy điện toán mạnh mẽ chắc chắn có thể trở thành kỹ sư phần mềm giỏi mà không cần đến bất kỳ bằng khoa học máy tính nào, cụ thể Bill Gates và Mark Zuckerberg là minh chứng cho những developer nổi bật mà không cần tới bằng cấp. Các công ty như JP Morgan Chase và VMware hiện đang cần những ứng viên không có bằng cấp chính thống.

Khi đến các trường đại học danh tiếng nhất như Standford, không phải là nơi duy nhất đào tạo programmer, ông nói thêm. Junior colleges hay những trường đào tạo 4 năm khác cũng vẫn làm nên chuyện. “Với sự phổ biến của việc đào tạo kỹ năng, ngày càng ít người quan tâm trường bạn học, mà quan tâm liệu bạn làm được việc hay không,” ông nhấn mạnh. “Ngày nay, có nhiều cách tốt để đánh giá kỹ năng thực hơn những thứ viết trên CV. Kỹ năng quyết định mọi thứ.”

HackerRank nhấn mạnh những khóa đào tạo coding như Software Guild, Iron Yard, epicodus, Code Fellows, và Treehouse đều là lựa chọn thay thế. "Đây là những khóa học toàn phần nghiêm ngặt yêu cầu làm việc, thực hành và đánh giá kỹ năng rất nhiều,” Ravisankar lưu ý.

JavaScript được chú ý hơn tại các bootcamp so với trường học. "Bootcamps giới hạn về thời gian dạy , và Javascript thiên về kỹ năng thực hành nhiều hơn trong ngành,” Heraldo Memelli - phụ trách nội dung tại HackerRank chia sẻ. "Javascript đang dần trở thành một trong số những kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất. Đây là công cụ giúp những developer mới bắt đầu có thể làm việc nhanh chóng.

Nguồn: InfoWorld.

Related